Māori Whānau

He kanohi ki te kanohi

He rae ki te rae

He ihu ki te ihu

He hā ki te hā.

He Hōnore, he korōria ki te Atua

Maungarongo ki te whenua

Whakaaro pai ki ngā tāngata katoa.

Anei ra mātou ngā iwi kainga o Pito-one. E mihi nei ki ngā iwi katoa.

He aha te mea nunui? He tangata, he tangata, he tangata.

We welcome any parishioners who would like to join our Māori whānau. At Sacred Heart in Petone we celebrate the Miha (Mass in te reo Māori) every three months: in March, July and October. Nau mai, haere mai!